A fun video for a good cause filmed in rural east Bell County, Texas. Tom Sefcik Hall has been a gathering spot for the local Czech descendants since 1923 and was the perfect place for an impromptu video in support of our local heroes during the COVID-19 crisis.

Zábavné video pro dobrou věc natočené ve venkovských východní Bell County, Texas. Tom Sefcik Hall je od roku 1923 místem setkávání místních českých potomků a bylo ideálním místem pro improvizované video na podporu našich místních hrdinů během krize COVID-19.